RMF Classic

2005- 2006
W trakcie pracy na Wawelu niespodziewanie  przybyła do mnie propozycja podjęcia się obsługi promocyjnej RMF Classic. Oczywiście przyjęłam propozycję.

W radio oprócz współpracy bieżącej z instytucjami kultury, wydawnictwami, filharmoniami, które zamieszczały informacje o imprezach, jesienią 2005 roku podjęto decyzję o zrealizowaniu trasy promocyjnej stacji. RMF Classic nadawało w pięciu częstotliwościach, w pięciu miastach i tam też miało odbyć się 5 koncertów: Kraków 87,8 FM, Warszawa 99,2 FM, Wrocław 99,2 FM, Gdańsk 88,4 FM, Szczecin 98,0 FM. Motywem przewodnim  trasy była muzyka Fryderyka Chopina, w nawiązaniu do trwającego równolegle XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina.

Tu jednak klasycznie wykonana muzyka kompozytora zestawiona została i skonfrontowana z jej jazzowymi wykonaniami. Te swoiste konfrontacje klasyczno – jazzowe odbywały się w klubach muzycznych wymienionych pięciu miast, a nie salach filharmonii, ponieważ założeniem RMF Classic było oryginalne i niebanalne prezentowanie muzyki klasycznej współczesnemu odbiorcy. Do udziału w akcji zaprosiliśmy Urszulę Dudziak i Michała Urbaniaka contra Jerzy Olejniczak i Bartłomiej Kominek. Chopin na jazzowo contra Chopin klasycznie, czyli OPEN FOR CHOPIN.

Każdy z koncertów poprzedzał event artystyczny, np. tancerze z wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol i Szkoły Baletowej zatańczyli Chopina na Dworcu Kolejowym we Wrocławiu, a w Gdańsku, w Kościele Św. Katarzyny, Monika Kaźmierczak, młoda polska carillonerka, należąca do nielicznego grona carillonerek, zagrała na dzwonach wieżowych, uruchamianych za pomocą klawiatury, na której gra się pięściami…

Impreza pozyskała sponsora w postaci Orlenu. Ta oryginalna trasa promocyjna stacji RMF Classic, cieszyła się ogromną popularnością i frekwencją. Została nagrodzona w konkursie Media Trendy 2006 w kategorii Autopromocja Medium – Media Regionalne.

Layout OPEN FOR CHOPIN

Layout OPEN FOR CHOPIN

Po koncercie OPEN FOR CHOPIN w Szczecinie

Po koncercie OPEN FOR CHOPIN w Szczecinie